Üzleti feltételek

A KULINA Group, a.s. webáruház vásárlási feltételei od 18. 11. 2022

I. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozza a Vevő és a KULINA Group, a.s., mint Eladó közötti jogviszonyt, a főzési és tálalási kellékek, a háztartási, irodai és kerti kiegészítők adásvétele területén.

A Vevő a megrendelés létrehozásával megerősíti, hogy megismerte a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a Reklamációs szabályzat, és mindezek tartalmát elfogadja. A jelen szerződési feltételekre a megrendelés előtt a Vevő figyelme kellőképpen felhívásra került, lehetősége van ezeket megismerni.

Eladó

Székhelye: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, Cseh Köztársaság
azonosító száma: 26155559
nyilvántartja: Prágai Városi Bíróság, B szakasz, 6384 sz. betétlap

Vevő

Vevőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, vagy más jogalany, amely a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon megrendeléssel keresi meg az Eladót.

A Vevő a kereskedelmi kapcsolat létrehozása során az Eladó részére csak azokat az adatokat adja meg, amelyek feltétlenül szükségesek a megrendelés problémamentes teljesítéséhez, esetlegesen azokat a további adatokat, amelyek feltüntetését ő kéri a vásárlási okmányokon.

Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony jelen ÁSZF-ben nem szabályozott feltételeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendezik.

Amennyiben a Vevővel egyedi szerződés jön létre, az a jelen Általános Szerződési Feltételek felett áll, így amennyiben az egyedi szerződés rendelkezése eltér a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételektől, úgy az egyedi szerződés szerinti rendelkezést kell alkalmazni.
A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó üzleti ajánlataiban szereplő termékek megvásárlásával semmilyen joga nem keletkezik bejegyzett védjegy, márkajelzés, üzleti elnevezés, céges logók, illetve az Eladó vagy más vállalkozás szabadalmának használatára, hacsak a konkrét esetben kötött egyedi szerződés máshogy nem rendelkezik.

Adásvételi szerződés 

A Vevő megrendelése adásvételi szerződésre tett ajánlatnak minősül, maga az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vevőhöz elektronikus levélben megérkezik az Eladó azon nyilatkozata, amellyel a Vevő ajánlatát elfogadja. Ettől a pillanattól az Eladó és a Vevő között kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek, amelyeket az adásvételi szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek határoznak meg.

A szerződés magyar nyelven jön létre. A létrejött szerződést az Eladó a sikeres teljesítés érdekében tárolja, az harmadik fél számára nem hozzáférhető. Elküldés előtt a Vevőnek lehetősége van a megrendelés ellenőrzésére, szükség esetén javítására. A jelen szerződési feltételek a www.kulina.hu webáruház internetes oldalán találhatóak meg, lehetőség van ezek Vevő általi elmentésére és reprodukálásra.

A megrendelés létrehozásához szükséges kommunikációs eszközök (telefon, internet) használatának költsége a Vevő által igénybe vett szolgáltató díjszabásának függvénye.

A Vevő a választott fizetés módtól függően, de legkésőbb a termék(ek) átvétele során köteles a vételárat megfizetni. Az Eladó előleget, vagy hasonló fizetést csak a Vevő speciális kívánsága esetén kér, erre a Vevő figyelmét előzetesen mindig felhívja.

A Vevőnek mindig lehetősége van kifogásaival telefonon, írásban, vagy más módon az Eladóhoz fordulni, amennyiben kifogása nem kerül megfelelően rendezésre, úgy kifogásával az illetékes állami szervekhez fordulhat.

II. Információk biztonsága és védelme

A megrendelés leadásával a Vevő maga adja meg azokat a személyes adatait, amelyek az adásvétel megvalósulásához szükségesek. A megrendelés leadásával va Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KULINA Group, a.s. ezen személyes adatokat a megrendelés teljesítéséhez, és az ügylet bizonylatolásához szükséges mértékben és ideig kezelje, továbbá a kézbesítéshez szükséges adatokat a kiszálítást végző cég részére kiadja. Kérjük olvassa el a részletes Adatvédelmi Tájékoztatót itt.

III. Nyitvatartási idő

A www.kulina.hu webáruházon keresztül a megrendelések naponta 24 órán át, a hét minden napján elküldhetők.

IV. Árak

Az Eladót kötik a termékről és az árról általa megadott információk, kivéve a megrendelés során nyilvánvalóan látható hiba esetén. A termék listaára tartalmazza az összes adót (pl. ÁFA) és költséget, kivéve az áru kiszállításának díját. A megrendelés megadása során a Vevő tájékoztatást kap a szállítási díj teljes összegéről is.

V. Megrendelés menete

A Vevő a megrendeléskor érvényes áron kapja meg az árut. A Vevőnek a megrendelés elkészítése során lehetősége van megismerni a teljes árat az Áfá-val együtt, továbbá a kiszállítási díjat. Ezek feltüntetésre kerülnek a megrendelésben és a megrendelést visszaigazoló üzenetben is.

Speciális áru esetén, illetve ha az áruból nincs raktáron, úgy az Eladó telefonon, vagy e-mail üzenetben előzetesen megadja az árat és a szállítási határidőt. Az Eladó jogosult ezt az árat megváltoztatni, az aktuális piaci helyzetre és az EURO/HUF árfolyam alakulására tekintettel. Amennyiben a Vevő az ilyen módosítási lehetőséggel nem ért egyet, a megrendelést nem erősíti meg, úgy az nem kerül teljesítésre.    

 A megrendelés leadása a következő módokon lehetséges:

 • online a www.kulina.hu webáruházon keresztül 
 • az info@kulina.hu címre küldött elektronikus levélben

Elektronikus levélben (e-mail) történő rendelés esetén kérjük a következő adatok megadását:

 • a Vevő vezetékneve, keresztneve és lakcíme, vagy cégneve és székhelye
 • vállalkozó / gazdasági társaság esetén nyilvántartási szám, adószám
 • telefonszám, amelyen az áru átadása érdekében szükség esetén a kiszállatást végző cég elérheti a Vevőt
 • a termék árlista szerinti kódja és neve
 • egységár
 • fizetés és szállítás módja
 • kiszállítási címet, amennyiben eltér a Vevő számlázási címétől
 • azokat a további adatokat, amelyeket a Vevő fontosnak tart
 • A webáruházon keresztüli vásárlás során a Vevőnek meg kell adnia valamennyi a rendszer által kért adatot.

VI. Fizetési feltételek

A Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

a) a kiszállítást megelőzően banki átutalással
b) internetes fizetési portálon keresztül MasterCard vagy Visa bankkártyával
c) az áru átvételekor készpénzzel

Az áru a teljes vételár megfizetéséig az Eladó tulajdonában marad.

VII. Kézbesítési feltételek

A megrendelt áru kiszállítása nemzetközi futárszolgálat segítségével történik a megrendelésben megadott címre. A Vevő egy munkanapon belül elektronikus (e-mail) üzenetben tájékoztatást kap a megrendelés követésének lehetőségéről, majd a futárszolgálat külön értesíti a kiszállítás várható idejéről.

A küldemény esetleges sérüléséről, hiányosságairól a futárszolgálattal jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt a Vevő késlekedés nélkül küldje el az info@kulina.hu címre.

VII. Elállás a szerződéstől

Az Eladó az áru átvételének napjától kezdődően 60 (hatvan) napos indoklás nélküli elállási lehetőséget biztosít a Vevő részére. Amennyiben a szerződés tárgya több termék, úgy az elállási határidő az utolsó termék átvételének napjával kezdődik.

A Vevő az elállási szándékát telefonon (+36 1 44 53 957) a cseh naptár szerinti munkanapokon, vagy elektronikus levélben (info@kulina.hu), illetve postai úton (KULINA Group, a.s., Logistická 105, 273 51 Pavlov, Czech Republic) jelentheti be, ez utóbbi két esetben elegendő, ha a Vevő a 30 napos határidő utolsó napján elküldi a levelet. A Vevő leveléből az elállási szándékának egyértelműen ki kell derülnie, annak tartalmaznia kell a Vevő nevét és a megrendelés azonosító számát, és - amennyiben a Vevő a számlát már megkapta -  a számla sorszámát, több termék vásárlása esetén pedig egyértelműen meg kell határozni, hogy mely áru kapcsán él elállási jogával. A Vevő felhasználhatja ezt az Elállási nyilatkozatmintát, azonban ezen minta használata nem kötelező.

Amennyiben a Vevő a 60 napos határidőn belül a fentiek szerint eláll a szerződéstől, úgy a KULINA webáruház ügyfélszolgálati munkatársai az elállási nyilatkozat beérkezését követő egy  munkanapon belül telefonon, vagy elektronikus levélben felveszik a Vevővel a kapcsolatot, a termé(ke)k visszaszállításának megszervezése érdekében. Az elállással érintett termé(ke)k visszaszállításáról az Eladó futárszolgálat segítségével gondoskodik. Amennyiben a Vevő a leegyeztetett helyszínen és időpontban átadja a termék(ek)et a futárszolgálat részére, úgy a visszaszállítás költségeit az Eladó viseli.

Amennyiben a Vevő az áru(k) visszajuttatásához nem veszi igénybe az Eladó által biztosított futárszolgálatot, úgy az elállással érintett áru(ka)t a KULINA Group, a.s., Logistická 105, 273 51 Pavlov, Czech Republic címre küldheti vissza. Ebben az esetben a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

Elállása esetén a Vevő a terméke(ke)t eredeti állapotában, - amennyiben az lehetséges – eredeti csomagolásával együtt, sérülésmentesen köteles visszaadni. A Vevő a termékekkel együtt köteles visszaadni annak minden tartozékát, teljes dokumentációját (pl. használati utasítás), és az esetleges ajándéko(ka)t is, amelyet a termékkel együtt kapott. Jogszerű elállás esetén a Vevő nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye, azonban az ezt meghaladó felróható értékcsökkenéséért a Vevő helytállni tartozik.

A vételár és a szállítási díj visszafizetésére a Vevő által megadott számlaszámra kerül sor, legkésőbb azt követő 14 napon belül, hogy a Vevő az árut a futárszolgálat részére átadta.

IX. Szavatosság, jótállás

A minőségi hibákért való felelősség feltételeit és szabályait a jelen ÁSZF részét képező Reklamációs feltételek tartalmazzák.

X. Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Reklamációs feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendezései irányadóak.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, úgy ennek helyébe olyan rendelkezés lép, amely érvényes és a lehető leginkább összhangban van az érvénytelen rendelkezéssel. Valamely rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

A jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi az Elállási nyilatkozatminta.
Fogyasztói jogvita esetén a Vevő a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az Eladó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019.09.19. napjától hatályosak. Az

Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket valamint a Reklamációs feltételeket egyoldalúan módosíthassa. A módosítások a már leadott megrendelések teljesítésének feltételeit csak akkor érintik, ha az új rendelkezés előnyösebb a Vevő számára.

REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK

Jelen reklamációs feltételek a KULINA Group, a.s. Általános Szerződési Feltételeinek elválaszthatatlan részét képezik, a www.kulina.hu oldalon érhetőek el.

 I. Általános rendelkezések

A Vevő köteles az áru megrendelése előtt megismerkedni a jelen reklamációs feltételekkel és az Általános Szerződési Feltételekkel. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésével és az áru átvételével elfogadja az alábbi reklamációs feltételeket. Az áru átvétele alatt az áru futárszolgálattól történő átvétele értendő.

A vásárlásról kiállított számla tartalmazza a reklamációs igények érvényesítéséhez szükséges minden adatot (áru megnevezése, egységár, mennyiség, stb.). Jogszabály, illetve a jelen reklamációs feltételek eltérő rendelkezése hiányában a reklamáció az Eladó által kiállított számla alapján érvényesíthető.

II. Hibás teljesítésből eredő jogok és kötelezettségek

1. Minőség az átvételkor

Az Eladó felelősséget vállal arra, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Így különösen az Eladó felel azért, hogy a Vevő általi átvételkor:

 • az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekről a Felek megállapodtak, ilyen megállapodás hiányában rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a Gyártó vagy az Eladó ismertetett, illetve amelyeket a Vevő az áru jellegére tekintettel, és a reklám alapján elvárt;
 • az áru alkalmas arra a célra, amelyre az Eladó annak használatát javasolja, vagy amelyre az ilyen fajta árut általában használják;
 • az áru rendelkezik az egyeztetett mintának megfelelő minőséggel, amennyiben minta alapján került meghatározásra a minőség vagy a teljesítmény;
 • az áru megfelelő mennyiségű, méretű és tömegű;
 • az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben a hiba az áru átvételét követő 6 hónapon belül jelentkezik, úgy vélelmezni kell, hogy az áru már az átvételkor hibás volt, kivéve ha ez a vélelem a hiba jellegével vagy az áru természetével összeegyeztethetetlen.

2. Hibás teljesítésből eredő jogok

A Vevő a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági jogokat az áru átvételétől számított 24 hónapig érvényesítheti.

Amennyiben az árun, annak csomagolásán, az áruhoz tartozó útmutatóban, vagy reklámban a vonatkozó jogszabályokkal összhangban meg van határozva a használhatósági időtartam, úgy a jótállásra vonatkozó rendelkezések is alkalmazandóak.

A Vevő hibás teljesítésből eredő jogosultságai nem vonatkoznak:

 • arra a hibára, amely miatt alacsonyabb áron értékesítették az árut;
 • az áru olyan elhasználódására, amelyet a rendeltetésszerű használat okozott; 
 • használt áru esetén az olyan hibákra, amelyek megfelelnek az áru átvételkori használtsága, illetve elhasználódása mértékének;
 • ha az áru jellegéből ez következik (pl. fűszerek).

A Vevőt hibás teljesítés esetén megillető jogok:

 • a hiba elhárítása cserével, illetve a hiányzó áru pótlásával
 • a hiba elhárítása javítással
 • a vételár arányos csökkentése
 • elállás a szerződéstől

Hibás a teljesítés, ha a Vevő részére nem a megállapodás szerinti mennyiségű vagy minőségű áru került átadásra. Amennyiben a minőségről nem volt a felek között megállapodás, úgy az Eladó olyan minőséget köteles biztosítani, amely megfelel az adásvételi szerződés nyilvánvaló céljának.

3. Kellékszavatossági jogok
Elhárítható hiba esetén a Vevő cserét, vagy javítást, vagy a hiányzó mennyiség pótlását kérheti. Ha a hiba nem hárítható el, illetve ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy megfelelő időn belül nem végezte el, úgy a Vevő a vételár arányos csökkentését kérheti, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől.

Amennyiben az áru

 • nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekről a Felek megállapodtak, ilyen megállapodás hiányában nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a Gyártó vagy az Eladó ismertetett, illetve amelyeket a Vevő az áru jellegére tekintettel, és a reklám alapján elvárt,
 • nem alkalmas arra a célra, amelyre az Eladó használatot javasolja, vagy amelyre az ilyen fajta árut általában használják,
 • nem rendelkezik az egyeztetett mintának megfelelő minőséggel, ha minta alapján került meghatározásra a minőség,
 • az áru nem megfelelő mennyiségű, méretű illetve tömegű, vagy
 • az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak,
 • úgy a Vevő kérheti a hibátlan árura történő kicserélést, ha ez a hiba jellegére tekintettel nem aránytalan.

Amennyiben a hiba csak az áru elkülöníthető részét érinti, úgy a Vevő csak ezen rész cseréjét kérheti. Ha ez nem lehetséges, akkor a Vevő elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetén azonban csak a hiba költségmentes elhárítását lehet igényelni.

Amennyiben a Vevő nem érvényesíti a javításhoz, illetve az áru vagy alkotórésze kicseréléséhez való jogát, és nem is áll el a szerződéstől, úgy arányos vételárcsökkentésre tarthat igényt. A Vevő arányos vételárcsökkentésre jogosult akkor is, ha az Eladó nem tudja az árut vagy alkotórészét kicserélni, megjavítani, illetve ha ezt az Eladó megfelelő időn belül nem végzi el, illetve a javítás vagy a csere a Vevő részére jelentős hátránnyal járna.

Javítható hiba esetén a Vevő javítás helyett igényelheti az áru vagy az alkotórész cseréjét, ha a hibák nagyobb száma vagy a javítást követő ismételt meghibásodás miatt nem tudja az árut rendeltetésszerűen használni. Ilyen esetben a Vevő elállhat a szerződéstől.

A hibás teljesítésből eredő jogok nem illetik meg a Vevőt, ha az áru hibáját az átvétel előtt már ismerte, vagy a Vevő maga okozta a hibát.

Csere esetén – a Felek eltérő megállapodás hiányában – a Vevő az új áru átvételekor átadja a hibás árut a futárszolgálat részére.

4. Jótállás (garancia)
A jótállás keretében az Eladó arra vállal kötelezettséget, hogy az áru bizonyos ideig használható lesz a szokásos célokra, illetve megőrzi a szokásos tulajdonságait. A kötelező jótállás alá tartozó árura 1 év jótállás vonatkozik. Egyéb árura akkor vonatkozik jótállás, ha az árun, annak csomagolásán, az áruhoz tartozó útmutatóban, vagy reklámban szerepel a jótállási idő, vagy a használhatósági időtartam (különleges jótállás). A jótállás vonatkozhat az áru egyes alkotórészeire is.
Amennyiben az Eladó jótállást vállal az árura, úgy a www.kulina.hu oldalon az adott terméknél szerepel a jótállási idő hossza.
A jótállási idő az adott áru Vevő részére történő átadásának napján kezdődik.

Kötelező jótállás

Kötelező jótállás keretébe tartozó hiba esetén

 • a Vevő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve az áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet;
 • ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez főződő érdeke megszűnt, úgy a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől.   

Javítás esetén kizárólag új alkatrész kerül beépítésre.

Fentiektől eltérően az átvételtől számított három munkanapon belüli meghibásodás esetén a Vevő kérésére az Eladó köteles az árut kicserélni feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő az árunak vagy az áru részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) árura (alkotórészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Különleges jótállás
24 hónapnál hosszabb jótállási idővel árult áruknál a 24 hónap letelte után felmerülő hiba esetén az áru térítésmentesen kijavításra kerül, vagy azonos illetve jobb paraméterű árura lesz kicserélve. Amennyiben egyik ezen megoldás sem lehetséges, úgy jóváírásra kerül sor. Az Eladó vállalja, hogy az áru átvételétől számított 35 napon belül eljuttatja a kijavított, illetve csereárut a Vevőhöz.

5. Sem a kellékszavatosság, sem a jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, amelyek az áru átadása után:

 • szakszerűtlen, a használati útmutatótól eltérő telepítés, használat vagy kezelés,
 • hibás vagy nem megfelelő tartozékok, nem megfelelő szerszámok használata,
 • helytelen munkafolyamatok, helytelen működtetés,
 • a használati útmutatóba vagy az általános elvekbe ütköző túlzott terhelés,
 • szükséges karbantartás elhanyagolása, szakszerűtlen javítás,
 • az elektromos hálózat túlfeszültsége (láthatóan megégett alkatrészek, áramkörök),
 • áru mechanikus megrongálása,
 • a paraméterek szakszerűtlen megváltoztatása,
 • helytelen tárolás,
 • elemi kár, természeti csapás miatt következtek be.

Ugyancsak nem vonatkozik sem a kellékszavatosság, sem a jótállás az olyan hibákra, amelyek 

 • az áru olyan körülmények közötti használata miatt keletkeztek, amelynek hőmérséklete, porszennyezettsége, páratartalma, vegyi vagy mechanikai hatásai nem felelnek meg a Gyártó vagy az Eladó által meghatározottnak;
 • az áru Vevő általi módosításnak a következményei.

Amennyiben az Eladót a jelen pontban felsoroltak miatt nem terheli felelősség a hibáért, úgy  az Eladó nem felel az ezekből eredő esetleges károkért sem.

III. A szavatossági és a jótállási jogok érvényesítésének közös szabályai

Javasoljuk, hogy a Vevő a küldemény átvétele során a futárral együtt azonnal ellenőrizze a küldemény állapotát (csomagok száma, a céges logóval ellátott szalag sértetlensége, doboz sértetlensége) a szállítólevél alapján. A Vevő jogosult megtagadni az olyan küldemény átvételét, amely eltér az adásvételi szerződéstől, például azért, mert a küldemény sérült vagy hiányos. Amennyiben a Vevő a sérült küldeményt a futártól átveszi, úgy szükséges a sérülést körülírni a futárszolgálat átvételi dokumentációjában.

A küldemény esetleges sérüléséről, hiányosságairól a futárszolgálattal jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt a Vevő késlekedés nélkül küldje el az info@kulina.hu címre. A hiányosságok, vagy a küldemény belső sérüléseinek utólagos reklamálása önmagában nem fosztja meg a Vevőt a reklamáció jogától, azonban vitássá teheti, hogy a hiányosság, sérülés mikor keletkezett.

Az áru hibáját, meghibásodását a Vevő bejelentheti a 0680021081 telefonszámon, vagy a info@kulina.hu címen, illetve postai úton (KULINA Group, a.s., Logistická 105, 273 51 Pavlov, Czech Republic). Levélben történő bejelentés esetén kérjük megadni a Vevő nevét és telefonos elérhetőségét, a vonatkozó számla sorszámát, továbbá leírni a meghibásodás körülményeit és jellegét, valamint jelezni, hogy a Vevő milyen megoldást kér (javítás, csere stb.). A hibáról képfelvétel is csatolható.  A levélben történő bejelentést követően a webáruház munkatársai a cseh munkarend szerinti két munkanapon belül telefonon vagy e-mailben felveszik a Vevővel a kapcsolatot a probléma mielőbbi rendezése érdekében. Amennyiben szükséges az áru elszállítása (pl. bevizsgálás, javítás céljából), úgy arról az Eladó futárszolgálat útján, saját költségén gondoskodik. Kérjük, ne válasszon más szállítási módot.

A Vevő a kellékszavatossági, illetve jótállási igényét a számlával érvényesítheti. Amennyiben korábban már reklamációra került sor, úgy a reklamáció intézéséről szóló igazolás is szükséges. Ha az érintett áru rendelkezik gyártási számmal, úgy a számlán, illetve a reklamációs igazoláson is azonos számnak kell szerepelnie.

A reklamációval érintett áru csak a Vevő által ismertetett hibára lesz tesztelve. A hiba ismertetését írásbeli formában javasoljuk.

IV. A panaszok kezelése

Az Eladó a reklamációról lehetőleg azonnal, bonyolult esetekben öt munkanapon belül dönt. Ebbe a határidőbe nem számít bele a hiba szakszerű megítéléséhez szükséges idő. Az Eladó a reklamációt - ide értve a hiba elhárítását is – haladéktalanul intézi el, de legkésőbb a bejelentésétől számított harminc napon belül. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén úgy kell tekinteni, hogy a hiba nem elhárítható.

Az Eladó írásbeli igazolást ad a Vevőnek arról, hogy mikor kapta meg a reklamációt, mi annak tartalma, milyen megoldási mód lehetséges; továbbá igazolást ad a reklamáció elintézésének dátumáról és módjáról, ide értve a javítás elvégzésének és időtartamának igazolását, illetve írásban indokolja a reklamáció esetleges elutasítását.

Megalapozott reklamáció esetén a Vevő igényelheti a reklamációval összefüggésben felmerült költségei (pl. felmerült postai költségek) megtérítését. Amennyiben a Vevő a hibás teljesítés miatt jogszerűen eláll a szerződéstől, úgy igényt tarthat az elállással felmerült költségei megtérítésére is.
 
Amennyiben a reklamáció keretében az áru kicserélésére kerül sor, úgy a szavatossági idő az új áru átvételétől újra indul. Amennyiben a reklamáció teljesítése csere útján történik, úgy az ezt követő esetleges újabb reklamáció az áru első reklamációjának minősül. A reklamáció intézési ideje a reklamáció bejelentésének napját követő napon kezdődik és a reklamáció teljesítése napjáig tart. A reklamáció teljesítéséről a Vevő a vásárláskor általa megadott e-mail címen kap értesítést, ha azonban a bejelentést más e-mai címről küldte, akkor a beküldési címen.

A reklamációs folyamat befejezéséről az Eladó telefonon, SMS vagy e-mail üzenetben tájékoztatja a Vevőt. A megjavított árut, illetve a csere keretében kapott másik árut a futárszolgálat az Eladó költségén szállítja ki a Vevő részére.
 
Abban az esetben, ha a futár az egyeztetett időpontban a Vevő hibájából nem tudja átadni a Vevőnek a megjavított árut, illetve a csere keretében kapott új árut, úgy az Eladó a második sikertelen kiszállítási időponttól tárolási díjra tarthat igényt.

V. Termékszavatosság

A Vevő termékszavatosság címén igényt akkor támaszthat, ha az áru nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
Termékszavatossági igényét a Vevő az áru Gyártójával vagy az Eladóval szemben gyakorolhatja, az áru Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Vevő azonban úgy is dönthet, hogy a jelen termékszavatossági szabályok helyett a kellékszavatosság szabályai és feltételei szerint támaszt igényt.

VI. Záró rendelkezések:

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A jelen Reklamációs feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendezései irányadóak.

A Vevő fogyasztói jogvita esetén a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jelen Reklamációs feltételek 2022.03.15. napjától hatályosak. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Reklamációs feltételeket egyoldalúan módosíthassa. A módosítások a már kiszállított árukkal kapcsolatos reklamációk teljesítésének feltételeit csak akkor érintik, ha az új rendelkezés előnyösebb a Vevő számára.

 

Személyes adatok védelme

Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő valamennyi, az Eladó által kezelt személyes adatát a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("GDPR"), a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000 sz. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló, módosított 127/2005 sz. törvény és az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló, módosított 480/2004 sz. törvény szerint kezeli.

A személyes adatok védelmére vonatkozó részletesebb információk a KULINA Group, a.s. adatvédelmi nyilatkozatában találhatók, amelyittérhető el:

Adatvédelem és GDPR

Talán már hallott a GDPR-ról. Ez egy európai uniós rendelet, amelynek célja, hogy tovább javítsa az Ön, a Vevő személyes adatainak védelmét. Számunkra nem sok minden változik, hiszen már e rendelet előtt is lelkiismeretesen kezeltük az Ön személyes adatait. A rendelet egyik új pontja egy olyan oldal létrehozása, ahol tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk a vásárlóinkról, valamint arról, hogy milyen célra van szükségünk és használjuk azokat. És ezen az oldalon van most Ön.

Milyen adatokra van szükség?

Az ügyfeleinkről gyűjtött információk két csoportra oszthatók. A megrendelésnek az ügyfélhez történő eljuttatásához szükséges információk és a marketing célokra használt információk. Semmilyen módon nem védjük az ügyfeleink faji hovatartozására, meggyőződésére, politikai véleményére vagy egészségére vonatkozó információkat. 

Hogyan vannak védve?

Minden érzékeny személyes adatot gondosan védünk, és csak olyan szervezeteknek adjuk át, akikkel feldolgozási szerződésünk van, és csak a feltétlenül szükséges információkat (a fuvarozónak tudnia kell a címét és a telefonszámát, de nem a rendelési előzményeit vagy a panaszok számát). Ez alatt például a fuvarozókat értjük, akiknek a megrendelés kiszállításához van szükségük az Ön adataira, vagy például egy hírlevél-szolgáltatást. Ők mindannyian vállalják a feldolgozási szerződésben, hogy az Ön személyes adatait ugyanúgy védik, mint mi.

A személyes adatok feldolgozását a www.kulina.hu oldalon a KULINA Group a.s. végzi. Az adatfeldolgozót a Személyes Adatvédelmi Hivatal megfelelően nyilvántartásba vette.

partnerek listája

Partner feldolgozóink listája

  • GoPay - fizetési átjáró szolgáltató az online fizetésekhez
  • Stripe - fizetési átjáró szolgáltató az online fizetésekhez
  • PayPal - fizetési átjáró szolgáltató az online fizetésekhez
  • Klarna - fizetési átjáró szolgáltató az online fizetésekhez
  • Uloženka - az egyes fuvarozók szállítmányainak összesítője
  • Packeta - az egyes fuvarozók szállítmányainak összesítője
  • PPL - futárszolgálat csomagkézbesítéshez
  • DPD - futárszolgálat csomagkézbesítéshez 
  • Pošta bez hranic - az egyes fuvarozók szállítmányainak összesítője
  • GLS - futárszolgálat csomagkézbesítéshez 
  • DHL - futárszolgálat csomagkézbesítéshez 
  • DODO - futárszolgálat csomagkézbesítéshez 
  • Pikito - a csomagok közös leadási helyének fenntartása
  • Gebrüder Weiss - futárszolgálat a túlméretes küldemények kézbesítéséhez 
  • Heureka - összehasonlító portál, amely a vásárlók számára jobb áttekintést nyújt az egyes webáruházak árairól
  • Árukereső - összehasonlító portál, amely a vásárlók számára jobb áttekintést nyújt az egyes webáruházak árairól
  • Ceneo - összehasonlító portál, amely a vásárlók számára jobb áttekintést nyújt az egyes webáruházak árairól
  • Opineo - véleményező portál
  • Skapjec - összehasonlító portál, amely a vásárlók számára jobb áttekintést nyújt az egyes webáruházak árairól
  • Parazuvaj - összehasonlító portál, amely a vásárlók számára jobb áttekintést nyújt az egyes webáruházak árairól
  • Compari - összehasonlító portál, amely a vásárlók számára jobb áttekintést nyújt az egyes webáruházak árairól
  • Idealo - összehasonlító portál, amely a vásárlók számára jobb áttekintést nyújt az egyes webáruházak árairól
  • Smartsupp - a weboldal jobb alsó sarkában található, az ügyfelekkel való kapcsolattartást segítő on-page csevegőeszköz szolgáltatója
  • Dognet - marketing hálózat 
  • Google - anonim hozzáférési statisztikák a Google Analyticsben és a Google marketing hálózaton belüli marketing tevékenységekben
  • Seznam - marketingtevékenységek a Seznam marketing hálózaton belül
  • Facebook - marketingtevékenységek a Facebook marketing hálózaton belül
  • Ecomail - a marketingkommunikációs levelezési eszköz szolgáltatója
  • Smartlook - a webhelyek minőségét és a látogatók mozgását elemző eszköz szolgáltatója
  • Stamped - a vásárlói értékelések postázására és feldolgozására alkalmas eszköz szolgáltatója 
  • Shoptet - online kereskedési platform szolgáltatója
  • Retino - egy zökkenőmentes bevallási és kárigény-feldolgozási alkalmazás szolgáltatója 
  • Recombee - egy termékajánló alkalmazás szolgáltatója 
  • AXIMA SMS - SMS-üzenetküldő portál
  • Daktela - kérelem az ügyfélkérdések feldolgozására - ügyfélszolgálat
  • Criteo - marketingtevékenységek a Criteo marketinghálózatán belül

 

Black Friday & Cyber Monday kedvezményes feltételek


A kedvezmény az esemény végéig vagy a készlet erejéig érvényes, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Egyes termékek kizárhatók az akcióból.

A kedvezmény nem terjed ki (nem csökkenti) az akcióban a webáruházban vásárolt termékek szállítási díjára, azt az akció résztvevője köteles teljes egészében megfizetni.

A promócióban szereplő kedvezmény nem vonható össze más kedvezményekkel, reklámakciókkal vagy különleges ajánlatokkal, kivéve az ajándékutalványokat.

A kedvezmény készpénzben nem fizethető ki, és nem váltható be más típusú fizetésre. A kedvezmény nem átruházható.

A promócióban vásárolt olyan áruk visszaküldése esetén, amelyek szállításához kedvezményt és/vagy ingyenes szállítást használtak fel, a promóció résztvevője nem jogosult semmilyen kártérítésre, kivéve a ténylegesen kifizetett áruk árának visszatérítését.

A kedvezmény, illetve a promócióban szereplő áruk kedvezményes áron történő biztosításának feltétele a megrendelés megfelelő teljesítése, nem csak az áruk kosárba helyezése, és a teljesített megrendelés megfelelő kifizetése.

A szervező fenntartja magának a jogot a promóció feltételeinek megváltoztatására, illetve a promóció esetleges törlésére.